Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als bestuur van ZVH er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, zou het toch mogelijk kunnen zijn, dat dit niet altijd het geval is. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen.

Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden. In deze gevallen kunt u mailen naar:

vertrouwenspersoonzvh@gmail.com

Download deze bijlage voor meer informatie