Huisregels

Er zijn normen die voor iedereen gelden. Zij zijn:

 1. Respecteer de regels van je sport
 2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
 3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
 4. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
 5. Samen staan voor een faire sport.
Specifieke gedragscodes

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Sporters
 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 3. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en juryleden.
 4. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 5. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te zwemmen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
Ouders en verzorgers
 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te zwemmen
 4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw.
 6. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt.
 7. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen.
 8. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.