Afmelden voor een wedstrijd

Als een ingeschreven deelnemer niet deel kan nemen of als een deelnemer op de dag van de wedstrijd ziek is moet u de juiste werkwijze volgen voor afmeldingen. Gebeurt dit niet dan kan aan de vereniging een administratieve heffing worden opgelegd. In bijlage D1 van de KNZB Reglementen vindt u de administratieve bepalingen met betrekking tot het afmelden.

Bij zwemwedstrijden kunnen reglementair wijzigingen vooraf tot een 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het jurysecretariaat worden ingeleverd.

Dit kunnen zijn:

– afmeldingen van zwemmers die in het geheel niet zwemmen of die voor 1 of meer nummers worden afgemeld.

Deze krijgen bij de betreffende programmanummers ‘NG’ bij de uitslag;

wijzigingen in wedstrijden met een puntentelling. Hierin mogen vervangingen worden toegepast. Een zwemmer die niet zwemt en niet wordt vervangen, krijgt ook een ‘NG’ bij de uitslag.

Zwemmers die zonder afmelding niet aan de start verschijnen, krijgen ‘NG ZA’ als vermelding bij de uitslag.

Voor het niet deelnemen van deze zwemmers wordt een boete opgelegd.

Een zwemmer de tijdens de wedstrijd geblesseerd raakt, dient zich, samen met de ploegleider, bij de scheidsrechter te melden; deze kan bepalen dat de deelnemer met de code ‘AFGEM’ dan wel ‘NG’ in de uitslag wordt opgenomen. Dit afmelden geldt voor de gehele rest van de wedstrijd.

Tot 24 uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd bestaat de mogelijkheid dat een vereniging deelnemers afmeldt bij de organiserende vereniging. De organiserende vereniging bepaalt op welke wijze deze melding gedaan kan worden.

De betreffende zwemmers worden door het jurysecretariaat met de aanduiding ‘AFGEM.’ opgenomen in het proces-verbaal. Voor deze zwemmers wordt geen boete opgelegd.

De organiserende vereniging kan bij de uitschrijving van de wedstrijd bepalen dat een afmelding (code ‘AFGEM’) tot meer of minder dan 24 uur voor de wedstrijd kan worden ingeleverd.