Einde lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd en is ieder kwartaal mogelijk, uiterlijk 28 februari, 31 mei, 31 augustus of 30 november (iedere 2e maand per kwartaal) van het betreffende verenigingsjaar, via email zvhbestuur@gmail.com